กุหลาบปากเซ

กุหลาบปากเซ

เนื้อเพลง กุหลาบปากเซ

ดนตรี 4 Bars..2…3…
4..อ้ายมาไกล
จากแดนไทยข้ามสู่แดนลาว
มายามผู้สาว
ถึงเมืองไกลหัวใจว้าเหว่
ข้ามฝั่งโขง
ข้ามสองฝั่งมายังปากเซ
โอ้ละเน้อโอ้ละเห่
กุหลาบปากเซแม่ผมมวยงาม
เพียงได้ฟัง อ้ายก็ยังเฝ้าคิดถวิล
เพียงได้ยิน
อ้ายก็ยังหลงเกินหักห้าม
บ่พบผู้ใด สวยเกินไปกว่านงราม
โอ้ละเน้อโอ้สาวงาม
อ้ายฮักเมื่อยามกุหลาบปากเซ
ภูมะโรง เชื่อมโยงถึงภูนางนอน
โพนทองเมืองเก่าสาวงอน
อ้ายรุ่มร้อนเพราะหลงเสน่ห์
ลมเย็นพลิ้วผ่าน
คลื่นโขงซ่านริมฝั่งปากเซ
ขอฝากหัวใจร่อนเร่
ไว้แนบแทบตักจอมขวัญ
กุหลาบปากซัน
หรือจะเทียมทันกุหลาบปากเซ
อ้ายหลงเสน่ห์
กุหลาบปากเซใยเจ้าบ่หัน
จิตใจอ้ายจอด
เฝ้าคิดฮอดเจ้าอยู่ทุกวัน
โอ้ละเน้อได้แต่เพียงฝัน
อ้ายฮักเจ้ามั่นกุหลาบปากเซ
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8..ภูมะโรง
เชื่อมโยงถึงภูนางนอน
โพนทองเมืองเก่าสาวงอน
อ้ายรุ่มร้อนเพราะหลงเสน่ห์
ลมเย็นพลิ้วผ่าน
คลื่นโขงซ่านริมฝั่งปากเซ
ขอฝากหัวใจร่อนเร่
ไว้แนบแทบตักจอมขวัญ
กุหลาบปากซัน
หรือจะเทียมทันกุหลาบปากเซ
อ้ายหลงเสน่ห์
กุหลาบปากเซใยเจ้าบ่หัน
จิตใจอ้ายจอด
เฝ้าคิดฮอดเจ้าอยู่ทุกวัน
โอ้ละเน้อได้แต่เพียงฝัน
อ้ายฮักเจ้ามั่นกุหลาบปากเซ…