กุหลาบปากซัน

กุหลาบปากซัน

ฟังเพลง กุหลาบปากซัน

https://youtube.com/watch?v=meq53XPc3zQ

เนื้อเพลง กุหลาบปากซัน

แดนดินถิ่นไกล เหลือตา
อยู่สุดนภาน้ำคำชมว่าแสนงาม
หวั่นไหวใจสาว แว่วคำหวาน
วาดทิพย์วิมานคล้อยจิตตาม
ฝันเอยงดงามงาม เหนือใคร
จริงใจบ่น้อ คำชม
ย่านหลอกเพียงสม
ภิรมย์ใจแล้ว หนีไกล
ม่วนหลายคำหวาน ว่าฮักเดียว
บ่ขอข้องเกี่ยว หญิงอื่นใด
ปากตรงกับใจให้ฮักไปครอง
.โอ้ กุหลาบสวรรค์
แห่งเมืองปากซัน
ที่อ้ายฝากใจหมายปอง
ชม แล้วอย่าเมินบ่มอง
กุหลาบเคยสวยดั่งทอง
สิ้นความสาวส่องย่านเป็นธุลี
.ยามแลงค่ำลง น้ำซัน
โอ้บริพันน้ำซันไหลผ่าน ใสดี
แต่หัวใจสาว หวั่นฮักสาย
ก่อนอ้ายลาไกลย้ำอีกที
ว่าฮักอีหลีต่อสีแสงจันทร์
.โอ้ กุหลาบสวรรค์
แห่งเมืองปากซัน
ที่อ้ายฝากใจหมายปอง
ชม แล้วอย่าเมินบ่มอง
กุหลาบเคยสวยดั่งทอง
สิ้นความสาวส่องย่านเป็นธุลี
.ยามแลงค่ำลง น้ำซัน
โอ้บริพันน้ำซันไหลผ่าน ใสดี
แต่หัวใจสาว หวั่นฮักสาย
ก่อนอ้ายลาไกลย้ำอีกที
ว่าฮักอีหลีต่อสีแสงจันทร์