กาลนิรันดร์

กาลนิรันดร์

เนื้อเพลง กาลนิรันดร์

.ช่วงเวลาดีๆ
ที่ผ่านมาลบเวลาที่เรา
ต้องห่างไกล ได้เท่าไร
ภาพในความทรงจำ
ที่เก็บไว้ลบด้วยรอยน้ำตา
ที่รินไหลรัก
ยังเหลืออยู่ แค่ไหน
.เจ็บอยู่ใช่ไหม เธอ
กลัวใช่ไหมว่าใจจะทนไม่ไหว
ความเงียบเหงา นั้นทำร้าย
ฉัน เหมือน กัน
เก็บความรัก มั่นคงไว้
ในทุกคราวที่หัวใจเริ่มหวั่นไหว
โปรดเถิดหนา โปรดจงมั่น ใจ
เมื่อเวลาพ้นไป
เราจะเคียงข้างกันจนกาลนิรันดร์
.ช่วงเวลาดีๆ
ที่ผ่านมาลบเลือนไปในใจ
สักแค่ไหน ฉันไม่รู้
ทุกนาทีที่มีเธอกับฉัน
ทุกคืนวันยังคอยเธอกลับมาฉัน
ยังเฝ้ารอ แม้แสนนาน
.เจ็บอยู่ใช่ไหม เธอ
กลัวใช่ไหมว่าใจจะทนไม่ไหว
ความเงียบเหงา นั้นทำร้าย
ฉัน เหมือน กัน
เก็บความรัก มั่นคงไว้
ในทุกคราวที่หัวใจเริ่มหวั่นไหว
โปรดเถิดหนา โปรดจงมั่น ใจ
เมื่อเวลาพ้นไป
เราจะเคียงข้างกันจนกาลนิรันดร์

เก็บความรัก มั่นคงไว้
ในทุกคราวที่หัวใจเริ่มหวั่นไหว
โปรดเถิดหนา โปรดจงมั่น ใจ
เมื่อเวลาพ้นไป..
เก็บความรัก มั่นคงไว้
ในทุกคราวที่หัวใจเริ่มหวั่นไหว
โปรดเถิดหนา โปรดจงมั่น ใจ
เมื่อเวลาพ้นไป
เราจะเคียงข้างกันจนกาลนิรันดร์