การโคจรของดวงดาว [Baby Star]

การโคจรของดวงดาว [Baby Star]

เนื้อเพลง การโคจรของดวงดาว [Baby Star]

ดนตรี..20..Bars
18…19…20
ทุกวันฉันทำทุกทาง
เฝ้ารอแค่เธอ
ได้เจอได้มอง
แค่เพียงข้างตัวของเธอ
นับดาวทุกวัน
ไม่มีเห็นใครแค่เพียง
เธอที่เป็นเหมือนดาว
ลอยเด่นอยู่บนนั้น
ฉันวิ่งวนรอบใจของเธออยู่
เธอเป็นดาวฤกษ์ที่มีฉัน
เป็นดาวบริวาร
ฉันวิ่งวนรอบใจของเธออยู่
นานเนิ่นนานเท่าไร
เธอคงไม่รู้ ทำไปก็เพราะฉัน
รอรักเธออยู่
เพราะเธออยู่ในท้องฟ้า
ของฉัน
ดวงดาวดวงนั้น
คงไม่ไกลจากตัวฉันสักเท่าไร
ดนตรี..12..Bars
10…11…12
ทุกวันฉันทำทุกทาง
เฝ้ารอแค่เธอ
ได้เจอได้มอง
แค่เพียงข้างตัวของเธอ
ทุกวันฉันทำทุกทาง
เฝ้ารอแค่เธอ
มองเห็นดวงชะตา
ของเราคู่กัน
ฉันวิ่งวนรอบใจของเธออยู่
เธอเป็นดาวฤกษ์ที่มีฉัน
เป็นดาวบริวาร
ฉันวิ่งวนรอบใจของเธออยู่
นานเนิ่นนานเท่าไร
เธอคงไม่รู้ ทำไปก็เพราะฉัน
รอรักเธออยู่
เพราะเธออยู่ในท้องฟ้า
ของฉัน
ดวงดาวดวงนั้น
คงไม่ไกลจากตัวฉันสักเท่าไร
ฉัน…รอรักเธออยู่
เพราะเธออยู่ในท้องฟ้า
ของฉัน
ดวงดาวดวงนั้น
คงไม่ไกลจากตัวฉันสักเท่าไร