กล้วยปิ้ง

กล้วยปิ้ง

เนื้อเพลง กล้วยปิ้ง

กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง
ยิ่งกินยิ่งอร่อย
ใส่นมนิดหน่อย
ยิ่งอร่อยอร่อยกล้วยปิ้ง
กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง
ยิ่งกินยิ่งอร่อย
ใส่นมนิดหน่อย
ยิ่งอร่อยอร่อยกล้วยปิ้ง
กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง
ยิ่งกินยิ่งอร่อย
ใส่นมนิดหน่อย
ยิ่งอร่อยอร่อยกล้วยปิ้ง
กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง
ยิ่งกินยิ่งอร่อย
ใส่นมนิดหน่อย
ยิ่งอร่อยอร่อยกล้วยปิ้ง
กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง
ยิ่งกินยิ่งอร่อย
ใส่นมนิดหน่อย
ยิ่งอร่อยอร่อยกล้วยปิ้ง
กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง
ยิ่งกินยิ่งอร่อย
ใส่นมนิดหน่อย
ยิ่งอร่อยอร่อยกล้วยปิ้ง
กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง
ยิ่งกินยิ่งอร่อย
ใส่นมนิดหน่อย
ยิ่งอร่อยอร่อยกล้วยปิ้ง
กล้วยปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยปิ้ง
ยิ่งกินยิ่งอร่อย
ใส่นมนิดหน่อย
ยิ่งอร่อยอร่อยกล้วยปิ้ง