กล่อมนางนอน

กล่อมนางนอน

เนื้อเพลง กล่อมนางนอน

ดนตรี 12 Bars..11…
12…นอน เสียเถิดน้องนอน
อย่ามัวอาวรณ์อาลัยใจหวั่น
มองฟ้าคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์
จะกล่อมจอมขวัญด้วยเพลงชาวนา
จะกล่อมจอมขวัญด้วยเพลงชาวนา
ฮา เอ้า ฮาไฮ
ดนตรี 10 Bars..8…9…
10.กระท่อมชาวนาหลังคามุงจาก
พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่
มันเป็นรังรักของเราชาวนาไร่
นอนเสียเถิดดวงใจ
จะกล่อมให้น้องนอน
เฮ เฮ เฮ
เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ
เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ
ดนตรี 12 Bars..11…
12…นอนเสียเถิดเอวกลม
เยือกเย็นสายลมโชยมาปลิวอ่อน
หลับ เสียเถิดหนา
อย่ามัวอาวรณ์
แขนพี่แทนหมอนหนุนนอนนิทรา
แขนพี่แทนหมอนหนุนนอนนิทรา
ฮา เอ้าฮา ไฮ
ดนตรี 10 Bars..8…9…
10.เจ้าเป็นเทวีพี่เป็นเทวา
วิมานคือนากว้างใหญ่
มีดนตรีคือเสียงสำเนียงกาไก่
ดาวสวยเด่นอำไพ
ต่างโคมไฟทุกคืน
เฮ เฮ เฮ
เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ
เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ