กลืนน้ำลาย(Back Out)

กลืนน้ำลาย(Back Out)

เนื้อเพลง กลืนน้ำลาย(Back Out)

ยอมรับว่าเจ็บ วันที่เธอจาก
จากกันคราวนั้น ยังจำซ้ำยังฝังใจ
จะไม่มีวันยอมให้อภัย
กับคนใจร้ายเช่นเธอ แม้ตายจากกัน

แต่พอสุดท้ายวันที่เธอกลับมา พร้อมน้ำตา
ขอโทษอ้อนวอนและขอคืนดี

ที่สุดไม่อาจฝืน ต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเอง
พ่ายแพ้ให้เธอคนเก่ง น้ำตาละลายใจฉัน
ไอ้คำว่าเธอรักที่เคยบอกแล้วก็ทิ้งกัน แต่ฉันก็ยังเชื่อมัน
ในวันนี้ ห้ามใจตัวเองไม่ได้จริง ๆ

นอนช้ำใจอยู่ กี่หลายชั่วคืน
กว่าที่จะฟื้นยืนเดิน ลุกขึ้นได้ใหม่
จะไม่มีวัน ยอมให้อภัย
กับคนใจร้ายเช่นเธอ แม้ตายจากกัน

แต่พอสุดท้ายวันที่เธอกลับมา พร้อมน้ำตา
ขอโทษอ้อนวอนและขอคืนดี

ที่สุดไม่อาจฝืน ต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเอง
พ่ายแพ้ให้เธอคนเก่ง น้ำตาละลายใจฉัน
ไอ้คำว่าเธอรักที่เคยบอกแล้วก็ทิ้งกัน แต่ฉันก็ยังเชื่อมัน
ในวันนี้ ห้ามใจตัวเองไม่ได้จริง ๆ

ที่สุดไม่อาจฝืน ต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเอง
พ่ายแพ้ให้เธอคนเก่ง น้ำตาละลายใจฉัน
ไอ้คำว่าเธอรักที่เคยบอกแล้วก็ทิ้งกัน แต่ฉันก็ยังเชื่อมัน

ที่สุดไม่อาจฝืน ต้องยอมกลืนน้ำลายตัวเอง
พ่ายแพ้ให้เธอคนเก่ง น้ำตาละลายใจฉัน
ไอ้คำว่าเธอรักที่เคยบอกแล้วก็ทิ้งกัน แต่ฉันก็ยังเชื่อมัน
ในวันนี้ ยอมเจ็บอีกครั้งเพราะรักเธอ