กลัวที่ไหน

กลัวที่ไหน

เนื้อเพลง กลัวที่ไหน

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราเอง หรือว่าเป็นเพราะใคร
มีความรักเมื่อไหร่ครั้งใดไม่เคยได้ดี
กี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมเลย ไม่เคยจะเจอสักที
ก็อยากจะเจอคนที่ใช่สักทีที่ตามไม่เจอ

แต่ก็ไม่เคยจะคิดกลัว ไม่กลัวที่จะต้องได้เจอ
จะเจอกันอีกกี่ครั้งก็กลัวที่ไหน

ก็เข้ามาเลย ไม่เคยจะคิดว่าจะกลัว กี่ทีก็ยังไม่กลัว
ไม่เคยมามัวฟูมฟายซึมเศร้าไม่เคยเลยสักที
ก็เข้ามาเลย มาเลยความรักก็อยากเจอ
ก็อยากจะเจอสักที ก็เข้ามาเจอกันอีกกี่ครั้งก็กลัวที่ไหน

กี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมเลย ไม่เคยจะเจอสักที
มีเหตุผลว่าเธอไม่ดี ว่าเธอไม่ใช่เลย
ก็ซ้ำ ๆ อยู่ทุกทีเลย เมื่อไหร่จะเจอสักที
ก็อีกกี่ครั้งเมื่อไหร่ได้เจอตัวจริงสักที

แต่ก็ไม่เคยจะคิดกลัว ไม่กลัวที่จะต้องได้เจอ
จะเจอกันอีกกี่ครั้งก็กลัวที่ไหน

ก็เข้ามาเลย ไม่เคยจะคิดว่าจะกลัว กี่ทีก็ยังไม่กลัว
ไม่เคยมามัวฟูมฟายซึมเศร้าไม่เคยเลยสักที
ก็เข้ามาเลย มาเลยความรักก็อยากเจอ
ก็อยากจะเจอสักที ก็เข้ามาเจอกันอีกกี่ครั้งก็กลัวที่ไหน

ก็เข้ามาเลย มาเลยความรักก็อยากเจอ
ก็อยากจะเจอสักที ก็เข้ามาเจอกันอีกกี่ครั้งก็กลัวที่ไหน

ก็เข้ามาเลย ไม่เคยจะคิดว่าจะกลัว กี่ทีก็ยังไม่กลัว
ไม่เคยมามัวฟูมฟายซึมเศร้าไม่เคยเลยสักที
ก็เข้ามาเลย มาเลยความรักก็อยากเจอ
ก็อยากจะเจอสักที ก็เข้ามาเจอกันอีกกี่ครั้งก็กลัวที่ไหน