กลัวความสูง

กลัวความสูง

เนื้อเพลง กลัวความสูง

อยู่บนพื้นดิน…
อยู่มาจนชิน แล้ว
ไม่คิดไปตะกาย…
ก็ใจมันกลัวความสูง
อยากจะรักเธอ…
แต่เธอ ก็อยู่สูง
ก็คิดจะขึ้นไป…
แต่ใจมันไม่ชิน.
..อยากขอบคุณ
ที่ยังมองเห็นฉัน
แต่ใจนั้น ก็รู้ดี
.ไม่กล้าขึ้นไปบนนั้น
ฉันกลัว
กลัว ว่าสูง เกินไป
กลัวถ้าพลาดพลั้ง
เมื่อไหร่ ฉันคงตกลงมา
.ไม่กล้าหรอกที่จะคิด
รักเธอ
อยู่บน พื้นดิน ดีกว่า
ไม่มีปัญญา
ตะกาย ขึ้นไป รักเธอ
อาจมีหลายคน…
อยากขึ้นไปบน นั้น
อย่าให้ต้องเป็นฉัน..
ที่ใจยังไม่กล้า พอ.
..อยากขอบคุณ
ที่ยังมองเห็นฉัน
แต่ใจนั้น ก็รู้ดี
.ไม่กล้าขึ้นไปบนนั้น
ฉันกลัว
กลัว ว่าสูง เกินไป
กลัวถ้าพลาดพลั้ง
เมื่อไหร่ ฉันคงตกลงมา
.ไม่กล้าหรอกที่จะคิด
รักเธอ
อยู่บน พื้นดิน ดีกว่า
ไม่มีปัญญา
ตะกาย ขึ้นไป รักเธอ