กลับไปก็ไม่รักเธอ..เหมือนเดิม

กลับไปก็ไม่รักเธอ..เหมือนเดิม

เนื้อเพลง กลับไปก็ไม่รักเธอ..เหมือนเดิม

…ที่ ไม่ร้อง
ใช่แปล ว่าไม่เจ็บ
ที่ ยังยิ้ม
ไม่ใช่ ว่าฉัน ไม่เสียใจ
ยังพูด ยังคุย
ยังเป็น เพื่อนได้
แต่ขอ ได้ไหม
อย่าบอก ให้เป็น
เหมือนเหมือน เดิม
เพราะ ว่ารัก ที่เคย ให้เธอ
แต่เธอ ไม่เคย เห็นค่า
ตอบแทนมา แต่ความ เสียใจ
มันหมด แล้ว
รัก ที่เคย ให้เธอ
ที่ให้ เธอไป ทุกอย่าง
แต่เธอ ขว้างทิ้งไป
มันหมด แล้ว
รัก ที่ใน หัวใจ
ไม่เหลือ ให้พอ เริ่มใหม่
อยู่ไป ก็ฝืนใจ
กลับไป ก็ไม่รัก
เธอเหมือนเดิม
…รัก เธอไหม
ตอบเลย ว่ารักมาก
ยังรัก อีกไหม
อยากบอก ว่าแทบ ไม่เหลือเลย
อย่าขอ ได้ไหม
ให้เป็น เหมือนเคย
คงรู้ อยู่แล้ว
บอก ได้เลย ไม่มี ทาง
เพราะ ว่ารัก ที่เคย ให้เธอ
แต่เธอ ไม่เคย เห็นค่า
ตอบแทนมา แต่ความ เสียใจ
มันหมด แล้ว
รัก ที่เคย ให้เธอ
ที่ให้ เธอไป ทุกอย่าง
แต่เธอ ขว้างทิ้งไป
มันหมด แล้ว
รัก ที่ใน หัวใจ
ไม่เหลือ ให้พอ เริ่มใหม่
อยู่ไป ก็ฝืนใจ
กลับไป ก็ไม่รัก
เธอเหมือนเดิม