กลับมาเถิด

กลับมาเถิด

เนื้อเพลง กลับมาเถิด

จาก นานแล้ว ไม่เคยได้เจอ
อยาก รู้เธอ นั้นไปอยู่ไหน
ได้ดีหรือเปล่า
หรือเศร้าใจอย่างไร
ฝาก ถามใครๆ
ด้วยความ ข้องใจห่วงเธอ.
จาก วันนั้น มานานหลายปี
เยื่อ ใยมี ถึงเธอเสมอ
แม้เราต้องห่าง
ร้าง ห่างไกลไม่เจอ
แต่ คิดถึงเธอ
ฉันจึง อยากเจอจริงๆ
.อยากจะรู้
คิดถึงฉัน บ้างหรือเปล่า
สิ่ง ที่ฉันปวดร้าว
กลัว เธอถูกทอดทิ้ง
รักเธอเหมือนเก่า
ฉันเฝ้าคอยแอบอิง
หาก รักฉันจริง
ขอวิง วอนเธอกลับมา.
จาก วันนั้น นานแล้วไม่เจอ
อยาก เห็นเธอ
พบเธอหนักหนา
ให้เธอทุกอย่าง
รัก พี่ยังบูชา
อย่าทิ้งกันเลยหนา
แก้วตา กลับมาเถิดเอ๋ย
จาก วันนั้น นานแล้วไม่เจอ
อยาก เห็นเธอ
พบเธอหนักหนา
ให้เธอทุกอย่าง
รัก พี่ยังบูชา
อย่าทิ้งกันเลยหนา
แก้วตา กลับมาเถิดเอ๋ย