กลับบ่ได้

กลับบ่ได้

ฟังเพลง กลับบ่ได้

เนื้อเพลง กลับบ่ได้

แฟนเก่าทีเลิกลาดอกกันไปแต่มาตอนนี่เจ้าพัดดันมาเปียนใจยากมาเป็นดอกคึอเก่าย่างเข้ามาโอบกอด ใจของอ้ายสั้นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลาย แต่มันกะคึอสิเป็นไปบ่ได้เพราะว่าไนตอนนี่อ้ายกะมีคนดอกของอ้ายยู่แล้วเด้อน้องแก้วกับบ่ได้แล้วอือ….

เออหือเออ….
ตอนทีมีอ้ายเจ้าพัดดันไปเลือกมันเป็นยังคึอบ่ไสใจตอนทีเฮายังมีกันปล่อยไห้อ้ายน้ำตาไหลแล้วเจ้ากะไปกันเค้า
ตอนมื้อทีเจ้าไปเสือกไหย่ๆอ้ายผูกจ่องกะยังดึงเจ้าบ่ได้ย้อนเบิดใจแล้วเดน้องอ้ายกะได้แค่เลียวมองเบิ่งน้องไปเป้นของคน….อืน สุดสิกำกึนน้ำมันบึนออกทางตา กั้นบ่ได้แล้วนาเขือนน้ำตาทีชุมน้องพาเค้าเข้ามาทุบมาย่องฟ้ามันสั้นดับบ่อยู่ยู้บ่ไหวกะต้องยอม

แฟนเก่าทีเลิกลาดอกกันไปแต่มาตอนนี่เจ้าพัดดันมาเปียนใจยากมาเป็นดอกคึอเก่าย่างเข้ามาโอบกอด ใจของอ้ายสั้นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลาย แต่มันกะคึอสิเป็นไปบ่ได้เพราะว่าไนตอนนี่อ้ายกะมีคนดอกของอ้ายยู่แล้วเด้อน้องแก้วกับบ่ได้แล้วอือ….

STS73

ตอนทีอ้ายยังฮักเจ้านั้นกับบ่สนใจคนทีเจ้าว่าฮักเป็นยังตอนนี้คึอเสียใจเจ้าบ่ต้องมาทักมันคงจะกับไปบ่ได้ตอนทีอ้ายเบิดฮักเจ้านั้นกับมาสนใจครั้งทีเฮามีกันโตเจ้านั้นนาบ่เคยแล
บาดถึกเค้านั้นถิ้มมาแล้วตอนนี่นั้นคึอพันแปเมือก่อนทีเฮาคบกันขอบอกได้เลยอ้ายฮักแท้ อ้ายคิดได้เลยตอนนั้นคนทีฮักจริงก็คึอแม่
เจ้าบ่ต้องมาบอกว่าฮักว่าหึงว่าห่วงไนตอนนี่เมือก่อนทีเฮายังฮักไสว่าสิดูแลกันดีโตข้อยนั้นเลิกกับเจ้าเวลากะผ่านไปเป้นปี มื้อนี่เจ้าทำเป็นฮักละยากจะกับมาคึนดี everything is fake สิ่งทีเจ้าทำนะเค้าเอิ่นว่าเฟ็ก
แต่เป้นยังมาตอนนี่เจ้าคึอคายทูเม็กไอเม็กมีคายตอนนั้นอ้ายมันสิคงเป็นควยละอ้ายจำเป็นคงต้องปล่อยเจ้าไปกับเค้าคนทีเจ้าเลือกละถึกใจ

ท่อนหยุด สาละวัน

ตอนนั้นอ้ายฮักตอนนั้นอ้ายหลงสุดท้ายอ้ายพัดเป้นคนทีเจ้าบ่เคยดอกหัวสาทุมเทไห้เจ้าปานนั้นแต่เจ้าบ่เคยเห้นค่า บ่เคยยู่ไนสายตาของเจ้าเลยแม่นบ่มีแค่เพียงฮักเจ้าบอกมันบ่พอโอหะโอละนอโอละนอหล้าเอย……..

แฟนเก่าทีเลิกลาดอกกันไปแต่มาตอนนี่เจ้าพัดดันมาเปียนใจยากมาเป็นดอกคึอเก่าย่างเข้ามาโอบกอด ใจของอ้ายสั้นกะย้อนมันยังฮักเจ้าหลาย แต่มันกะคึอสิเป็นไปบ่ได้เพราะว่าไนตอนนี่อ้ายกะมีคนดอกของอ้ายยู่แล้วเด้อน้องแก้วกับบ่ได้แล้วอือ….