กระแต

เนื้อเพลง กระแต

.ดนตรี.11.Bars….10.
11.ช.น้องรัก พี่เอย
.เจ้าอย่าเลย แรมรา
.เจ้านัดมา พี่ก็มา ภิรมย์
.เสียงเจ้าพลอด ออดคำ
.ฉ่ำใจเชยชม รื่นรมย์อุรา
ญ.สวนรัก นี้ เพลินใจ
.นั่งโคนไม้ พักใจ ดีกว่า
.น้องจะหนุน ตักพี่
.ผ่อนฤดี เคยมา
.รักจะเพลิน อุรา
.ใต้พฤกษา เย็นใจ
ญ.อุ๊ย อะไร.ช.ไหนอะไร
ญ.เห็นไว ไว.ช.เอ๊ะ อะไร
ญ.กระโดดได้ปราดเปรียว
ช.กระแต แน่เทียว
ช.เห็น ประเดี๋ยวเดียว
.กระโดด หายไป
ญ.พี่ อย่าปราดเปรียว
.ดังเช่น กระแต
.รัก แล้วผันแปร
.แล่นโลด หนีไกล
ช.เพราะมิใช่ กระแต
.พี่ไม่แปร ดวงใจ
.รักเจ้ายิ่ง กว่าใคร
.ทราบเอาไว้ ดวงตา
ญ.อุ๊ย อะไร.ช.ไหนอะไร
ญ.เห็นไว ไว.ช.เอ๊ะ อะไร
ญ.กระโดดได้ปราดเปรียว
ช.กระแต แน่เทียว
.เห็น ประเดี๋ยวเดียว
.กระโดด หายไป
ญ.พี่ อย่าปราดเปรียว
.ดังเช่น กระแต
.รัก แล้วผันแปร
.แล่นโลด หนีไกล
ช.เพราะมิใช่กระแต
.พี่ไม่แปร ดวงใจ
ช.รักเจ้ายิ่ง กว่าใคร
.ทราบเอาไว้ ดวงตา
ญ.พี่อย่าเป็น เช่นกระแต
ช.จ้ะพี่ ไม่เป็น เช่นกระแต
ญ.รักแท้ แน่ไฉน
ช.รักแท้ แน่ใจ
ญ.รักอย่าลุกโลด โดดไป
ช.รักไม่ลุกโลด โดดไป
ช.พี่สิ ไม่ไปสำคัญ ทรามวัย
.จากพี่ไป แล้วไย ไม่มา
ช+ญ.รักสัญญา ต่อกัน
.จะผูกพัน วิญญา
.รักดังคำ พูดจา
.ว่า ไม่เหมือน กระแต
ดนตรี.11.Bars…..10.
11.ช.น้องรัก พี่เอย
.เจ้าอย่าเลย แรมรา
.เจ้านัดมา พี่ก็มาภิรมย์
.เสียงเจ้าพรอด ออดคำ
.ฉ่ำใจเชยชม รื่นรมย์อุรา
ญ.สวนรัก นี้ เพลินใจ
.นั่งโคนไม้ พักใจดีกว่า
.น้องจะหนุน ตักพี่
.ผ่อนฤดี เคยมา
.รักจะเพลิน อุรา
.ใต้พฤกษา เย็นใจ
ญ.อุ๊ย อะไร.ช.ไหนอะไร
ญ.เห็น ไวไว.ช.เอ๊ะ อะไร
ญ.กระโดดได้ปราดเปรียว
ช.กระแต แน่เทียว
.เห็น ประเดี๋ยวเดียว
.กระโดด หายไป
ญ.พี่ อย่าปราดเปรียว
.ดังเช่น กระแต
.รัก แล้วผันแปร
.แล่นโลด หนีไกล
ช.เพราะมิใช่กระแต
.พี่ไม่แปร ดวงใจ
.รักเจ้ายิ่ง กว่าใคร
.ทราบเอาไว้ ดวงตา
ญ.อุ๊ย อะไร.ช.ไหน อะไร
ญ.เห็น ไวไว.ช.เอ๊ะ อะไร
ญ.กระโดดได้ปราดเปรียว
ช.กระแต แน่เทียว
.เห็น ประเดี๋ยวเดียว
.กระโดด หายไป
ญ.พี่ อย่าปราดเปรียว
.ดังเช่น กระแต
.รัก แล้วผันแปร
.แล่นโลด หนีไกล
ช.เพราะมิใช่ กระแต
.พี่ไม่แปร ดวงใจ
.รักเจ้ายิ่ง กว่าใคร
.ทราบเอาไว้ ดวงตา
ญ.พี่ อย่าเป็นเช่นกระแต
ช.จ้ะ พี่ไม่เป็นเช่นกระแต

ญ.รักแท้ แน่ไฉน
ช.รักแท้ แน่ใจ
ญ.รักอย่าลุกโลด โดดไป
ช.รักไม่ลุกโลด โดดไป
.พี่สิ ไม่ไปสำคัญ ทรามวัย
.จากพี่ไป แล้วไย ไม่มา
ช+ญ.รักสัญญา ต่อกัน
.จะผูกพัน วิญญา
.รักดังคำ พูดจา
.ว่าไม่เหมือน กระแต……