กระแซะเข้ามาสิ

กระแซะเข้ามาสิ

เนื้อเพลง กระแซะเข้ามาสิ

ดนตรี..5..Bars……..
…3…4
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
หากว่าคุณรัก
ปักดวงใจปอง
แต่คุณมัวนั่งมอง
ฉันก็ขอติ
ใกล้เข้ามานิด
ติดเข้ามาซิ
ถ้าจะริรักสาว
ต้องก้าวไว
ลูกกระท้อนหนา
ถ้าจะให้หวาน
ค่อยค่อยทุบรับทาน
หวานขึ้นมาได้
หากว่าชอบฉัน
หมั่นมาเอาใจ
จะไปไหนลูกไก่
ในกำมือ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
มาดก็น่าลุ้น
หุ่นก็เจ๋งแจ๋ว
เชื่องดังแมวง่วงนอน
ในกุฎิ
ให้คนมือแป
ขูดมะพร้าวนิ
บีบกะทิเมื่อไรจะได้มัน
ก็ตัวรักเขา
เฝ้าแต่มองตา
ห่างตั้งวาสองวา
โถยังขาสั่น
เกิดมาเป็นชาย
ถ้ามัวอายกัน
อีกกี่วันจะได้
เจ๊าะไข่แดง
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
หากว่าคุณรัก
ปักดวงใจปอง
แต่คุณมัวนั่งมอง
ฉันก็ขอติ
ใกล้เข้ามานิด
ติดเข้ามาซิ
ถ้าจะริรักสาว
ต้องก้าวไว
ลูกกระท้อนหนา
ถ้าจะให้หวาน
ค่อยค่อยทุบรับทาน
หวานขึ้นมาได้
หากว่าชอบฉัน
หมั่นมาเอาใจ
จะไปไหนลูกไก่
ในกำมือ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาสิ
เขยิบ เขยิบ
เขยิบ เขยิบ
เข้ามาซิ
กระแซะกระแซะ
กระแซะกระแซะ
เข้ามาซิ