กระทงรักกระทงหม้าย

กระทงรักกระทงหม้าย

เนื้อเพลง กระทงรักกระทงหม้าย

เหม่อ มอง หมอง อุรา
ชลธา เอ่อนอง มองจันทร์ฉาย
ใต้เงาจันทร์ สลัว มีร่างชาย
นั่ง ร้องไห้ รักร้าว สาวจาก ลา..
ช้ำ นัก รัก ร่วงผลอย
เห็นเขาลอย
กระทง ปลงเถิด หนา
น้อง มีคู่ ใหม่ลอย เห็นกับตา
พี่ อุตส่าห์ มา คอย แสนน้อย ใจ
….ลอย กระทง
เพื่อนฝูง ลอยเป็น คู่
ได้ แต่ดู คนอื่น เขาสด ใส
กระทงฉัน
กลาย เป็น กระทงหม้าย
ไม่ มีใคร ลอยคู่ ดูเศร้า จริง..
..กระทงน้อย
ลอย ล่อง คงคา เชี่ยว
มันโดดเดี่ยว
เหมือน ดัง ชายขาดหญิง
กระทงน้อย ลอยไป ขาดที่อิง
ดั่ง คอยหญิง
รัก เก่า เจ้าเปลี่ยน ใจ.
.เหม่อ มอง หมอง อุรา
ยืน น้ำตา คลอเบ้า เจ้ารู้ ไหม
ปลง เถิดนะ หนุ่ม นา ผู้ปรา ชัย
แม้น ร้องไห้ เจียนตาย เขาไม่ แล
เหม่อ มอง หมอง อุรา
ยืน น้ำตา คลอเบ้า เจ้ารู้ ไหม
ปลง เถิดนะ หนุ่ม นา ผู้ปรา ชัย
แม้น ร้องไห้ เจียนตาย เขาไม่ แล