กบใต้กอบัว

กบใต้กอบัว

เนื้อเพลง กบใต้กอบัว

..ดนตรี.8.Bars…6..7..
8.อันกบอยู่ใต้บัวบาน
.มัวแต่งุ่มง่ามใต่คลาน
.ตามโคลนตม ดม ดินดาน
.มิเคยได้พาล กลิ่นจงกล
.แมลงภู่ อยู่ไพร ไกลตา
.ยังอุตส่าห์มา เวียนวน
.เชยชม เกษร เสาวคนธ์
.เคลียเคล้าจงกล ร่าเริงรมย์
.บัว หอม หวน
.เหมือนหญิงแน่งนวล
.งามน่าชม
.แม้นชาย คนใด งมงายโง่งม
.อดชม ต้องเสียทีคนไว
.ดูกบใกล้ ไม่ ได้กิน
.แมลงภู่ ต่างถิ่น ได้ไป
.ดูเธอ แล้วรำคาญใจ
.จะเป็น อย่างไหน กบหรือแมลง
.อันกบอยู่ใต้ บัวบาน
.มัวแต่งุ่มง่าม ใต่คลาน
.ตามโคลนตม ดม ดินดาน
.มิเคยได้พาล กลิ่นจงกล
.แมลงภู่ อยู่ไพร ไกลตา
.ยังอุตส่าห์มา เวียนวน
.เชยชมเกษร เสาวคนธ์
.เคลียเคล้า จงกล ร่าเริงรมย์
.บัว หอม หวน
.เหมือนหญิง แน่งนวล
.งามน่าชม
.แม้นชาย คนใด งมงายโง่งม
.อดชม ต้องเสียทีคนไว
.ดูกบ ใกล้ไม่ ได้กิน
.แมลงภู่ ต่างถิ่น ได้ไป
.ดูเธอ แล้วรำคาญใจ
.จะเป็น อย่างไหน กบหรือแมลง
ดนตรี.24.Bars….22..23.
24.อันกบ อยู่ใต้ บัวบาน
.มัวแต่ งุ่มง่าม ไต่คลาน
.ตามโคลนตม ดม ดินดาน
.มิเคยได้พาล กลิ่นจงกล
.แมลงภู่ อยู่ไพร ไกลตา
.ยังอุตส่าห์มา เวียนวน
.เชยชม เกษร เสาวคนธ์
.เคลียเคล้า จงกล ร่าเริงรมย์

.บัว หอม หวน
.เหมือนหญิง แน่งนวล งามน่าชม
.แม้นชาย คนใด งมงายโง่งม
.อดชม ต้องเสียทีคนไว
.ดูกบ ใกล้ไม่ ได้กิน
.แมลงภู่ ต่างถิ่น ได้ไป
.ดูเธอ แล้วรำคาญใจ
.จะเป็น อย่างไหน กบหรือแมลง