กบตาฟาง

กบตาฟาง

เนื้อเพลง กบตาฟาง

..เพลง กบตาฟาง..
………..
..วันนี้ต้องไปใส่เบ็ด
เพราะอยากกินใส่ติ่งกบ
ในนามีเสียงอ๊บอ๊บ
ท่าทางจะกบโตโหลง
รีบไปขุดขี้ใส้เดือน
ก่อนตะเว็นจะเคลื่อนต่ำลง
แล้วแบกเบ็ดย่างลงทง
เสียบเบ็ดปักลงคันนา
..ลูบดินให้แปนเสียก่อน
กบเห็นจะได้อยากกิน
ตอนฉันกำลังลูบดิน
ได้ยินเสียงกบดังมา
สงสัยเป็นกบโตโหลง
ฟ้าวย่างลงทงไปหา
ที่แท้แล้วเป็นเขียดนา
กินเบ็ดห้อยอยู่ต่องแต่ง
..กว่า.จะรู้ใจแทบสลาย
ฟ้าวมาแทบตาย
เกือบผะลาดหัวสักคันนา
จะไปลักยามเบ็ดเขา
กะย้านเขาฮ้ายเขาด่า
จึงขึ้นจอบเทิงเถียงนา
นั่งถ่าให้กบมากิน
…ดนตรี…
..เผลอหลับฝันว่าดังไฟ
แล้วจกเอาใส่ติ่งกบ
มานั่งปิ้งกินอ๊บอ๊บ
ใส่ติ่งกบจั่งแม่นแซบหลาย
สะดุ้งตื่นตอนตีสอง
ลูบท้องด้วยความเสียดาย
ที่แท้เราแค่ฝันไป
อดกินใส้ติ่งกบโหลง..
…..ดนตรี…..
..กว่า.จะรู้ใจแทบสลาย
ฟ้าวมาแทบตาย
เกือบผะลาดหัวสักคันนา
จะไปลักยามเบ็ดเขา
กะย้านเขาฮ้ายเขาด่า
จึงขึ้นจอบเทิงเถียงนา
นั่งถ่าให้กบมากิน

…ดนตรี…
..เผลอหลับฝันว่าดังไฟ
แล้วจกเอาใส่ติ่งกบ
มานั่งปิ้งกินอ๊บอ๊บ
ใส่ติ่งกบจั่งแม่นแซบหลาย
สะดุ้งตื่นตอนตีสอง
ลูบท้องด้วยความเสียดาย
ที่แท้เราแค่ฝันไป
อดกินใส้ติ่งกบโหลง..